De vele gezichten van cyberrisico’s

Cybercrime is aan de orde van de dag. Organisaties en instellingen zijn steeds vaker doelwit van cybercriminelen. Alles begint met bewustwording van het cyberrisico en daarnaast met het uitrollen van preventieve maatregelen zodat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Onze risicomanagers kennen de gevolgen, de maatregelen en verzekeringen en brengen deze graag samen met u in kaart.

Cybercrime;  een zwaarwegend risico. Of het nu gaat om een menselijke fout van eigen personeel of een aanval van buitenaf op uw IT systeem, de gevolgen van cyber zijn niet te onderschatten. En waar moet u dan aan denken?

 • – klant of patiëntgegevens  die op straat komen te liggen
 • – uw administratie die is gegijzeld door malware en dus niet toegankelijk is
 • – productie die stil komt te liggen of operaties die niet door kunnen gaan;
 • – uw data wordt verhandeld
 • – uw precaire situatie in landelijke dag en opiniebladen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vooruitlopend op de AVG bent u verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden aan de betrokken personen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldplicht datalekken betekent voor u het opstellen van een dataprotocol, (in bijna alle gevallen) het aanstellen van een privacy officer en het bijhouden van alle datalekken. Per 26 mei 2018 is de nieuwe AVG van kracht. Onder deze nieuwe wetgeving mag men alleen onder strikte voorwaarden persoonlijke informatie verzamelen en bewaren. Houdt u zich niet aan deze strikte voorwaarden dan bent u strafbaar en loopt u risico op een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet. Net welke van die twee hoger is. Bent u hier al op voorbereid?

Onze oplossing

Voor die risico’s die u niet wenst te dragen bieden wij u een unieke verzekeringsoplossing. Onze cyberverzekering geeft dekking voor onder andere de kosten voor onderzoek, opsporing, herstel, communicatie en PR. Daarnaast is er zelfs dekking voor de eigen kosten die u maakt voor reconstructie en herstel van gegevens of het virusvrij maken van uw systeem. En misschien wel het belangrijkste onderdeel van onze cyberoplossing; uw eigen Cyber incident manager, waardoor u 24/7 uur professionele begeleiding geniet bij een (vermoeden van) datainbreuk. En dit zonder eigen risico.

Bij  onze cyberverzekering ontvangt u de Cyber Security Scan. Deze scan bestaat uit een scan van uw IT omgeving en een organisatorische scan. De IT scan brengt de risico’s en kwetsbaarheden in uw IT omgeving in kaart en de organisatorische scan geeft weer waar de veiligheidsrisico’s liggen gerelateerd aan organisatorische aspecten zoals uw personeel, uw bedrijfsprocessen en beleidsbepalingen. U ontvangt gedetailleerde rapporten met bevindingen en aanbevelingen. Deze rapporten bieden u handvatten om de cyberveiligheid in uw bedrijf te vergroten.

Benieuwd naar onze cyberverzekering? Bereken hier direct uw premie.

Wij kennen uw risico's

Van Lanschot Chabot gelooft in durf en ondernemerschap.
Onze adviseurs begrijpen waar het u om gaat en kennen de markt.

  • Cybercriminaliteit is een groeiend probleem
  • Cyberaanvallen krijgen steeds een ander gezicht
  • 2 op de 3 bedrijven heeft er mee te maken gehad in Nederland
  • Kostbare data kan gestolen worden
  • Met een bedreiging voor bedrijfscontinuïteit als gevolg
 • Zakelijke dienstverlening

  apotheken

  Download de brochure

  • Wist u dat het grootste cyberrisico schuilt in de handelingen van uw eigen medewerkers?
  • In bijvoorbeeld niet afsluiten van accounts of delen van wachtwoorden
 • Maakindustrie

  apotheken

  Download de brochure

  • Uw patenten en productie-ontwerpen zijn kostbare data
  • Als data gestolen wordt loopt uw productieplanning gevaar
  • Wist u dat van alle cybercriminaliteit er 11% plaatsvindt in de zorgsector?
  • Er kunnen levensbedreigende situaties ontstaan voor patiënten

Ons doel

Van Lanschot Chabot geeft u controle over de cyberrisico’s in uw branche. Inzicht in de processen en preventie. Het organiseren van voorkomende maatregelen en tot slot het verzekeren van een restrisico dat altijd zal blijven bestaan.

– Overzichtelijk maken van de risico’s
– Samenwerking met de gerenommeerde partners
Een unieke -direct af te sluiten- verzekeringsoplossing 

Onze aanpak

Met onze aanpak, ‘verkennen, voorkomen en waar nodig verzekeren’, staat Van Lanschot Chabot naast u. Wij helpen u de risico’s inzichtelijk te maken. Door dit inzicht kunt u, waar mogelijk, risico’s voorkomen. Daarnaast is het belangrijk juridisch de zaken op orde te hebben. Natuurlijk is er altijd sprake van een restrisico.

Onze cyberverzekering biedt voor dit restrisico een excellente dekking. Zo kunt u rekenen op de middelen om de inzet van juiste expert en mensen mogelijk te maken voor de gevolgen van systeemuitval, aansprakelijkheid of dataverlies om de schade te beperken.

Cybercrime is niet te elimineren, maar wel beheersbaar te maken. Daarom biedt Van Lanschot Chabot controle over uw cyberrisico’s.

Wij bieden u

Inzicht

Met onze aanpak verkennen, voorkomen en waar nodig verzekeren geven wij u inzicht in de cyberrisico’s en daarmee rust en controle over bedrijfscontinuiteit.

Concrete hulp

Door het verzekeren van cyberrisico’s kunt u professionele hulp inschakelen bij schade. Voor het opsporen, herstellen en voorkomen van schade in de toekomst.