Spreekt u de pensioentaal van uw medewerkers?

Als werkgever heeft u een goed pensioen voor uw medewerkers geregeld. Maar weten zij echt wat deze regeling inhoudt? Wat het voor hen betekent, zowel op korte als lange termijn? Als werkgever bent u verplicht heldere en duidelijke informatie te verstrekken richting uw medewerkers over het pensioen. Onze pensioenadviseurs kunnen u hierbij helpen. Zij benoemen de belangrijkste pensioenzaken voor uw medewerkers, stellen de juiste vragen en geven heldere antwoorden. Pensioencommunicatie; duidelijk en to-the-point én in de taal van uw medewerkers. Want pensioenvragen komen eerder op uw bureau dan alleen bij de pensioendatum. Wanneer? We vertellen het u graag.

Voor werkgevers

Weten uw werknemers wat ze te besteden hebben na hun pensioen? Waarschijnlijk niet. En dat terwijl het pensioen, naast het loon, als belangrijkste arbeidsvoorwaarde wordt gezien. U koopt uw pensioenregelingen slim in, maar communiceert u hier ook over? In begrijpelijke taal? Zodat uw medewerkers precies weten welke keuzes ze kunnen maken rondom het pensioen?

Als werkgever vervult u een spilfunctie in het informeren van uw medewerkers over het pensioen. Pensioenvragen kunnen namelijk veel eerder op uw bureau komen, dan rondom de pensioengerechtigde leeftijd. Kennis en communicatie hierover voorkomt veel onduidelijkheden bij uw medewerkers. Bovendien krijgt u als werkgever door de nieuwe pensioenwet een grotere verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie aan uw werknemers. Dit betekent dat werkgevers nieuwe werknemers tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek moeten informeren over de hoofdkenmerken van de pensioenregeling.

De werkgever doet de werknemer dan een pensioenaanbod. Wanneer de werknemer daar uitdrukkelijk mee instemt, kan dit pensioenaanbod via de elektronische weg verlopen. Omdat de werkgever vaak als eerste op de hoogte is van belangrijke veranderingen in het leven van de medewerkers (de zogenaamde life-events) krijgt hij een signaalfunctie en moet hij de werknemer actief informeren over de gevolgen van deze gebeurtenis op zijn pensioen. Doel van deze maatregelen is onder andere het stimuleren van het pensioenbewustzijn van de werknemers. 

We zetten uw grotere rol in de pensioencommunicatie naar werknemers op een rij:

Nieuwe wet- en regelgeving pensioen. Wat betekent dit voor u als werkgever?

 

Pensioentaal, uw taal

De pensioenuitvoerders bieden steeds meer informatie in de vorm van startbrieven, jaarlijkse overzichten ed. Maar veel begrijpelijker wordt het niet. Spreekt u de taal van de pensioenuitvoerder? En belangrijker nog, kunt u dit vertalen naar begrijpelijke informatie voor uw medewerkers? De pensioenadviseurs van Van Lanschot Chabot helpen u graag. Het is immers hun vak. Zij spreken de taal van pensioen én die van uw medewerkers en brengen deze graag bij elkaar. Zo heeft u tevreden medewerkers die goed voorbereid zijn op dat wat komen gaat.

 

Geen ver-van-mijn-bed-show

Met op maat gesneden communicatie kunt u als werkgever uw medewerkers informeren over het pensioen. Pensioen is niet alleen een kwestie voor later, maar ook van nu. Pensioenkennis wordt namelijk ook gevraagd bij het kopen van een huis, echtscheiding, enz. De voordelen daarvan zijn:

Wat zijn de voordelen van goede pensioencommunicatie?

 

Wij bieden u

Inzicht

De pensioenadviseurs van Van Lanschot Chabot helpen u graag. Het is immers hun vak. Zij spreken de taal van pensioen én die van uw medewerkers en brengen deze graag bij elkaar. Zo heeft u tevreden medewerkers die goed voorbereid zijn op dat wat komen gaat.

Concrete hulp

Onze pensioenadviseurs bieden persoonlijk, webcam, schriftelijk of groepsinformatie aan uw personeel, waarmee u kunt voldoen aan de nieuwe pensioenwetgeving. Met als doel om duidelijke pensioencommunicatie aan uw medewerkers.