Weet u welke risico’s uw bedrijf loopt?

Als familiebedrijf loopt u andere risico’s dan loondienstbedrijven. De verantwoordelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) over zijn bedrijf is iets heel anders dan de verantwoordelijkheid van de loondienstdirecteur. De DGA staat garant met persoonlijk vermogen. Bij de DGA zal de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het familiebedrijf ten bate van de familie tot ver in de toekomst, altijd voorop staan. Wij begrijpen dat en adviseren u graag.

Wat zien onze risicomanagers binnen familiebedrijven?
3 trends & risico’s

Licht herstel in economische vooruitzichten eigen bedrijf

Veel familiebedrijven zijn positief over de economische vooruitzichten voor hun bedrijf. Dat positivisme is nog wel broos: de dga’s verwachten maar een kleine verbetering in de orderportefeuille, werkgelegenheid en investeringsbereidheid. Het politieke klimaat in Nederland voor ondernemers en bedrijven blijft zorgelijk. De helft geeft aan dat het politieke klimaat is verslechterd. Zorgen van de ondernemer zijn op korte termijn groter geworden

Aanhouden stevige bedrijfseconomische onzekerheid met bijbehorende zorgen.

Grootste pijnpunten: administratieve lastendruk, wet- en regelgeving, debiteurenrisico’s en prijsontwikkeling. Opvallend: personele thema’s komen weer naar voren, met name het vinden en behouden van geschikt personeel en de pensioenregeling van werknemers.

Veranderingen in het politieke veld

Ondernemers pleiten nadrukkelijk voor een stimuleringsbeleid voor kredietverlening (onder andere met overheidsborgstelling). Een groot deel van de familiebedrijven ontraadt het strikt volgen van de Europese begrotingsnorm en de helft staat een veel ruimhartiger stimuleringsbeleid voor. Lees meer

Ons doel

Van Lanschot Chabot bewaakt de continuïteit van uw bedrijf op alle risicogebieden:

Bedrijfsrisico’s

Denk aan schade en aansprakelijkheidsclaims als gevolg van te late of incorrecte leveringen. Schade aan productieapparatuur. Schade als gevolg van falende machines of ICT-systemen. Of schade als gevolg van brand, waterschade of diefstal.

Ondernemersrisico’s

Hierbij gaat het om alle risico’s die u als ondernemer of bestuurder zelf loopt, zoals ziekte, pensioeninkomen, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Personeelsrisico’s

Dit omvat alle risico’s en voorzieningen die uw medewerkers betreffen. Van ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid tot  pensioenregelingen.

Onze aanpak

Wij verkennen, voorkomen en verzekeren.
In die volgorde.

Verkennen: de Risicoscan

Om bewust te worden van de mogelijke risico’s bieden we de Risicoscan. De Risicoscan brengt een veertigtal risico’s in kaart voor uw bedrijf, het personeel en de ondernemer(s) zelf. En geeft ook aan of het gaat om een gering, matig of groot risico.

Voorkomen: uw risicomanager weet hoe

Op grond van de Risicoscan kunt u, samen met uw persoonlijke risicomanager, bepalen welke risico’s u kunt verkleinen of voorkomen. En welke u wilt verzekeren.

Verzekeren: zonder verrassingen

Uw risicomanager zorgt voor maatwerk, zonder dubbele of ontbrekende verzekeringen. En dankzij onze jaarlijkse polis- en premiecheck blijft uw risico-aanpak altijd up-to-date.

Wij bieden u

Transparante kosten

Kosten mogen nooit een verrassing zijn. Van Lanschot Chabot maakt een duidelijk onderscheid tussen advieskosten en verzekeringspremie. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Zekerheid en continuïteit

Van Lanschot Chabot is bijna 250 jaar actief in de markt voor verzekerbare risico’s. Onze adviseurs zijn hierin volledig gecertificeerd en bieden u alle zekerheid en continuïteit die u van ons mag verwachten.