Weet u welke risico’s uw bedrijf loopt?

Als ondernemer wordt u met risico’s geconfronteerd. Dat is eigenlijk niets bijzonders. De vraag is: hoe gaat u ermee om? In de grootzakelijke markt heeft u te maken met complexe ketens, internationale verdragen, cultuurverschillen. Andere risico’s zijn minder vaak in beeld, die bewegen zich vaak in de (virtuele) omgeving van uw bedrijf. Om de verzekerbare risico’s in kaart te brengen gaan we samen aan de slag. Op maat en kordaat. Dit scheelt u tijd en geld.

Wat zien onze Risicomanagers binnen de grootzakelijke markt?

4 trends & risico’s

Wereldwijde kernambities: innovatie en groei

Steden, landen, continenten, maar ook bedrijven, merken en iedereen die werkt: ze concurreren allemaal harder met elkaar dan we ons konden voorstellen in een wereld die nog niet via glasvezel iedereen met iedereen verbond. Dit brengt risico’s, maar vooral kansen met zich mee.

Twee vertrouwde aanjagers van economische groei haperen

De nieuwe markten in bijvoorbeeld China en het Verre Oosten kampen met een groeivertraging. Dat betekent dat ramingen niet gehaald worden en ingecalculeerde winst wordt gemist. Multinationals merken dat als eerste. Ook in Nederland gaan we dit merken. De Nederlandsche Bank suggereerde dit voorjaar 2014 dat de combinatie van onrust in opkomende economieën en het versoberen van de Amerikaanse geldpolitiek Nederlandse bedrijven twee keer zoveel schaadt als andere Europese landen. Waarom? Onze export is extra kwetsbaar.

Uitgevallen aanjagers van groei komen weer tot leven

Bedrijfsinvesteringen stijgen weer sinds medio vorig jaar. Blikvanger is de consument. De stemming verbetert snel, zo zie je in uiteenlopende publicaties als de Burgerperspectieven van denktank SCP en de peiling van het consumentenvertrouwen van het CBS.

De export gaat nog niet zoals gewenst

Onze export is ons zorgenkind. De Nederlandse uitvoer blijft structureel achter bij de groei op de afzetmarkten, noteert bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank in haar meest recente economische raming. Onze concurrentiepositie verslechtert bijna voortdurend doordat Nederlands fabrikaat duur is. Dat komt niet zozeer door hoge lonen, maar door de gestegen belastingen, premies en werkgeversheffingen op de lonen.

Ons doel

Van Lanschot Chabot bewaakt de continuïteit van uw bedrijf op alle risicogebieden:

Bedrijfsrisico’s

Denk aan schade en aansprakelijkheidsclaims als gevolg van te late of incorrecte leveringen. Schade aan productieapparatuur. Schade als gevolg van falende machines of ICT-systemen. Of schade als gevolg van brand, waterschade of diefstal.

Ondernemersrisico’s

Hierbij gaat het om alle risico’s die u als ondernemer of bestuurder zelf loopt, zoals ziekte, pensioeninkomen, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Personeelsrisico’s

Dit omvat alle risico’s en voorzieningen die uw medewerkers betreffen. Van ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid tot pensioenregelingen.

Onze aanpak

Wij verkennen, voorkomen en verzekeren.
In die volgorde.

Verkennen: de Risicoscan

Om bewust te worden van de mogelijke risico’s bieden we de Risicoscan. De Risicoscan brengt een veertigtal risico’s in kaart voor uw bedrijf, het personeel en de ondernemer(s) zelf. En geeft ook aan of het gaat om een gering, matig of groot risico.

Voorkomen: uw risicomanager weet hoe

Op grond van de Risicoscan kunt u, samen met uw persoonlijke risicomanager, bepalen welke risico’s u kunt verkleinen of voorkomen. En welke u wilt verzekeren.

Verzekeren: zonder verrassingen

Uw risicomanager zorgt voor maatwerk, zonder dubbele of ontbrekende verzekeringen. En dankzij onze jaarlijkse polis- en premiecheck blijft uw risico-aanpak altijd up-to-date.

Wij bieden u

Transparante kosten

Kosten mogen nooit een verrassing zijn. Van Lanschot Chabot maakt een duidelijk onderscheid tussen advieskosten en verzekeringspremie. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Zekerheid en continuïteit

Van Lanschot Chabot is bijna 250 jaar actief in de markt voor verzekerbare risico’s. Onze adviseurs zijn hierin volledig gecertificeerd en bieden u alle zekerheid en continuïteit die u van ons mag verwachten.