Weet u welke risico’s uw ICT-bedrijf loopt?

Het grote belang van ICT binnen bedrijven biedt u kansen én risico’s. Bent u daarop berekend? Of geven de onderstaande 5 trends u toch te denken? Onze risicomanager ICT vertelt u graag meer.

Wat zien onze risicomanagers in de ICT-sector?
5 trends & risico’s

Claims van kritische klanten

Opvallend is om te beginnen het toenemend aantal aansprakelijkheidsclaims wanneer een ICT-oplossing niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. Ook willen klanten soms afspraken maken over aansprakelijkheid die afwijken van uw leveringsvoorwaarden en voor u grote financiële risico’s meebrengen. Uw aansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor niet altijd de juiste dekking.

Kwetsbaarheid van data

Steeds grotere databestanden aan de ene kant. Cloud computing en mobiele systemen aan de andere kant. In dat speelveld kunnen digitale criminaliteit en andere cyberrisico’s grote gevolgen hebben. Klanten verwachten van u een optimale beveiliging van hun gegevens. Voor u betekent dat een kans én een risico.

Voldoen aan nieuwe eisen

ICT-oplossingen kenmerken zich door korte levenscycli. Van u worden telkens nieuwe innovatieve oplossingen verwacht. Hoe voldoet u daar aan? Wat doet u om de daarvoor vereiste medewerkers aan te trekken, te binden en te behouden?

Afhankelijkheid van systemen

De afhankelijkheid van ICT-systemen is groter dan ooit. Uw producten en diensten kunnen voor uw klant het verschil maken tussen continuïteit en stilstand. Wat doet u in dat laatste geval? Is u uw bedrijf op dergelijke risico’s voorbereid?

Veranderende doelstellingen

Onder meer onder invloed van de economische crisis bevinden veel bedrijven zich in een doorlopend proces van verandering. Doelstellingen van projecten wijzigen nog op het moment dat u al aan de slag bent. Hoe behoudt u ondanks zulke ‘bewegende targets’ de controle? Hoe zorgt u dat projecten toch worden gerealiseerd binnen afspraken van tijd en budget.

 

Ons doel

Van Lanschot Chabot bewaakt de continuïteit van uw ICT-bedrijf op alle risicogebieden:

Bedrijfsrisico’s

Denk aan algemene risico’s als brand, waterschade of diefstal. Maar zeker ook aan aansprakelijkheidsclaims, bijvoorbeeld wanneer uw klanten te maken hebben met online criminaliteit, crashende systemen of het lekken van beveiligde informatie.

Ondernemersrisico’s

Hierbij gaat het om alle risico’s die u als ondernemer of bestuurder zelf loopt, zoals ziekte, pensioeninkomen, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Personeelsrisico’s

Dit omvat alle risico’s en voorzieningen die uw medewerkers betreffen. Van ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid tot aansprakelijkheid en pensioenregelingen.

Onze aanpak

Wij verkennen, voorkomen en verzekeren.
In die volgorde.

Verkennen: de Risicoscan

Om bewust te worden van de mogelijke risico’s hebben we de Risicoscan ontwikkeld. Deze brengt een veertigtal risico’s in kaart voor uw bedrijf, het personeel en de ondernemer(s) zelf. En geeft ook aan of het gaat om een gering, matig of groot risico.

Voorkomen: uw risicomanager weet hoe

Op grond van de Risicoscan kunt u, samen met uw persoonlijke risicomanager, bepalen welke risico’s u kunt verkleinen of voorkomen. En welke u wilt verzekeren.

Verzekeren: zonder verrassingen

Uw risicomanager zorgt voor maatwerk, zonder dubbele of ontbrekende verzekeringen. En dankzij onze jaarlijkse polis- en premiecheck blijft uw risico-aanpak altijd up-to-date.

Wij bieden u

Transparante kosten

Kosten mogen nooit een verrassing zijn. Van Lanschot Chabot maakt een duidelijk onderscheid tussen advieskosten en verzekeringspremie. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Zekerheid en continuïteit

Van Lanschot Chabot is bijna 250 jaar actief in de markt voor verzekerbare risico’s. Onze adviseurs zijn hierin volledig gecertificeerd en bieden u alle zekerheid en continuïteit die u van ons mag verwachten.