Weet u welke risico’s uw bedrijf loopt?

Als ondernemer wordt u met risico’s geconfronteerd. Dat is eigenlijk niets bijzonders. De vraag is: hoe gaat u ermee om? Bij kleine bedrijven zijn de risico’s vaak wel bekend. Zoals computerstoringen, autoschade, brand, diefstal, aansprakelijkheidsclaims of een zieke medewerker. Andere risico’s zijn minder vaak in beeld, die bewegen zich vaak in de (virtuele) omgeving van uw bedrijf. Om de verzekerbare risico’s in kaart te brengen gaan we samen aan de slag. Op maat en kordaat. Dit scheelt u tijd en geld.

Wat zien onze Risicomanagers binnen de kleinzakelijke markt?

5 trends & risico’s

Delen is het nieuwe hebben

De wereld verandert snel. Consumenten stellen andere eisen en oude businessmodellen werken niet altijd meer. Dat vraagt om voortdurende aanpassingen van u als ondernemer. Ondernemers die innoveren en inspelen op veranderingen zijn vaak succesvol. Zij passen hun businessmodel of product aan, of gebruiken nieuwe technieken. Én gaan erover in gesprek met potentiële klanten, leveranciers, partners en gespecialiseerde ondernemers. Daarmee verbetert u de productieprocessen of de toegang tot de markt.

Nieuwe samenwerkingen aangaan

Focus bij de veranderingen in bedrijfsvoering zijn gericht op creatie en samenwerking. Door samenwerking krijgt u nieuwe inzichten en kunt u het innovatieproces versnellen. U hóeft niet meer alles alleen te doen,  Nederland kent veel  bedrijfsverzamelgebouwen en tijdelijke werkplekken waar ondernemers gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde. U bent geen allrounder meer die alles een beetje kan, u behoudt uw specialisme en zet op andere gebieden de kracht in van ándere ondernemers.

Klein is groot

We ervaren met zijn allen nog steeds de crisis. En die crisis moet door iemand worden opgelost: de EU, het IMF, de banken, de huizenkopers, onze regering of de gemeenteraad. Door iedereen behalve onszelf. Weleens bedacht dat we onszelf uit de crisis kunnen helpen door de keuzes die we maken? De macht is niet meer aan groot, de macht is aan klein. En dus aan u. Hier liggen kansen.

Organisaties zijn veranderlijk

Wie is er nog lid van een vakbond? Een omroep? Een brancheorganisatie? Ondernemers kijken niet meer vol ontzag naar gevestigde gremia, maar organiseren hun eigen leven. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk een groep met een gemeenschappelijk doel te vormen. Om die, na bereikt resultaat, net zo snel weer te verlaten.

Het nieuwe financieren

Ondernemers zoeken hun heil in nieuwe vormen van financiering: microkredieten, crowdfunding, kredietunies, factoring. Het mooie is: u hoeft niet te kiezen. Ondernemers gaan risico’s en kansen spreiden en hoeven geen enkele vorm van financiering meer af te schrijven. Meerdere kleinere leningen leveren namelijk hetzelfde op als één grote.

Ons doel

Van Lanschot Chabot bewaakt de continuïteit van uw bedrijf op alle risicogebieden:

Bedrijfsrisico’s

Denk aan schade en aansprakelijkheidsclaims als gevolg van te late of incorrecte leveringen. Schade aan productieapparatuur. Schade als gevolg van falende machines of ICT-systemen. Of schade als gevolg van brand, waterschade of diefstal.

Ondernemersrisico’s

Hierbij gaat het om alle risico’s die u als ondernemer of bestuurder zelf loopt, zoals ziekte, pensioeninkomen, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Personeelsrisico’s

Dit omvat alle risico’s en voorzieningen die uw medewerkers betreffen. Van ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid tot  pensioenregelingen.

Onze aanpak

Wij verkennen, voorkomen en verzekeren.
In die volgorde.

Verkennen: de Risicoscan

Om bewust te worden van de mogelijke risico’s bieden we de Risicoscan. De Risicoscan brengt een veertigtal risico’s in kaart voor uw bedrijf, het personeel en de ondernemer(s) zelf. En geeft ook aan of het gaat om een gering, matig of groot risico.

Voorkomen: uw risicomanager weet hoe

Op grond van de Risicoscan kunt u, samen met uw persoonlijke risicomanager, bepalen welke risico’s u kunt verkleinen of voorkomen. En welke u wilt verzekeren.

Verzekeren: zonder verrassingen

Uw risicomanager zorgt voor maatwerk, zonder dubbele of ontbrekende verzekeringen. En dankzij onze jaarlijkse polis- en premiecheck blijft uw risico-aanpak altijd up-to-date.

Wij bieden u

Transparante kosten

Kosten mogen nooit een verrassing zijn. Van Lanschot Chabot maakt een duidelijk onderscheid tussen advieskosten en verzekeringspremie. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Zekerheid en continuïteit

Van Lanschot Chabot is bijna 250 jaar actief in de markt voor verzekerbare risico’s. Onze adviseurs zijn hierin volledig gecertificeerd en bieden u alle zekerheid en continuïteit die u van ons mag verwachten.