Weet u welke risico’s uw bedrijf loopt?

Als maakbedrijf bent u een schakel in een keten van leveranciers en klanten. Dat biedt u kansen en risico’s. Lees onderstaande trends en praat eens door met onze risicomanager maakindustrie.

Wat zien onze risicomanagers in de maakindustrie gebeuren?
5 trends & risico’s

Schaarste

Maakbedrijven komen op uiteenlopende gebieden schaarste tegen. Bijvoorbeeld als het gaat over grondstoffen, energie, arbeid, goed gekwalificeerd personeel of voldoende aanbieders. Hoe bewaakt u uw positie? Risicospreiding en contractbeheer worden steeds belangrijker.

Globalisering en export

Klanten die activiteiten naar het buitenland verplaatsen, zetten maakbedrijven voor het blok. Het verlies accepteren of gaan exporteren, met alle betalings-, transport- en andere risico’s die dat met zich meebrengt.

ICT en innovatie

Productie- en andere bedrijfsprocessen zijn steeds afhankelijker van ICT-systemen. Wanneer daar problemen ontstaan, heeft dat direct gevolgen voor de continuïteit van uw bedrijf. Heeft u een beeld van de ICT-risico’s die voor uw bedrijf gelden? Welke maatregelen heeft u genomen ter beperking daarvan?

Economische crisis

In slechte economische tijden krijgt u meer te maken met certificerings- of andere (klantspecifieke) kwaliteitseisen én met claims wanneer u hieraan niet voldoet. Hoe beperkt u dat risico? Ook crimineel gedrag als diefstal, fraude en chantage komt vaker voor wanneer de economie tegenzit.

Milieuschade en MVO ondernemen

Wetgever, media en publiek volgen kritisch onder welke arbeids- en milieuomstandigheden er wordt geproduceerd. Bedrijven die slordig omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid worden daar op afgerekend in de vorm van hoge boetes of imagoschade.

Ons doel

Van Lanschot Chabot bewaakt de continuïteit van uw bedrijf op alle risicogebieden:

Bedrijfsrisico’s

Denk aan schade en aansprakelijkheidsclaims als gevolg van te late of incorrecte leveringen. Schade aan productieapparatuur. Schade als gevolg van falende machines of ICT-systemen. Of schade als gevolg van brand, waterschade of diefstal.

Ondernemersrisico’s

Hierbij gaat het om alle risico’s die u als ondernemer of bestuurder zelf loopt, zoals ziekte, pensioeninkomen, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Personeelsrisico’s

Dit omvat alle risico’s en voorzieningen die uw medewerkers betreffen. Van ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid tot pensioenregelingen.

Onze aanpak

Wij verkennen, voorkomen en verzekeren.
In die volgorde.

Verkennen: de Risicoscan

Om bewust te worden van de risico’s hebben we de risicoscan ontwikkeld. De Risicoscan brengt een veertigtal risico’s in kaart voor uw bedrijf, het personeel en de ondernemer(s) zelf. En geeft ook aan of het gaat om een gering, matig of groot risico.

Voorkomen: uw risicomanager weet hoe

Op grond van de Risicoscan kunt u, samen met uw persoonlijke risicomanager, bepalen welke risico’s u kunt verkleinen of voorkomen.
En welke u wilt verzekeren.

Verzekeren: zonder verrassingen

Uw risicomanager zorgt voor maatwerk, zonder dubbele of ontbrekende verzekeringen. En dankzij onze jaarlijkse polis- en premiecheck blijft uw risico-aanpak altijd up-to-date.

Wij bieden u

Transparante kosten

Kosten mogen nooit een verrassing zijn. Van Lanschot Chabot maakt een duidelijk onderscheid tussen advieskosten en verzekeringspremie. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Zekerheid en continuïteit

Van Lanschot Chabot is bijna 250 jaar actief in de markt voor verzekerbare risico’s. Onze adviseurs zijn hierin volledig gecertificeerd en bieden u alle zekerheid en continuïteit die u van ons mag verwachten.