Weet u welke risico’s uw bedrijf loopt?

Bij veel zakelijk dienstverleners staat het werkkapitaal onder druk als gevolg van slechte betalers. Over deze en andere trends vertelt onze risicomanager zakelijke dienstverlening u graag meer.

Wat zien onze risicomanagers in de zakelijke dienstverlening?
5 trends & risico’s

Scherpe eisen wet- en regelgeving

Wetten en regels veranderen doorlopend. Wanneer u niet voldoet aan geldende eisen kunt u opdrachten mislopen, imagoschade lijden of tegen aansprakelijkheidsclaims aanlopen. Wél op de hoogte blijven kost tijd en aandacht en brengt voor uw medewerkers nieuwe eisen met zich mee.

Kwetsbaarheid van digitalisering

U opereert in een tijd van online advisering, serviceplatforms met inlogcode, apps en opslag van data in de cloud. Datadiefstal, hacking of vastlopende systemen kunnen de veiligheid van de gegevens van uw klanten en uzelf in gevaar brengen.

Bovengemiddeld aantal ZZP’ers

ZZP’ers vergroten de flexibiliteit van bedrijven, maar veroorzaken ook veel concurrentie. Bovendien kan er onduidelijkheid ontstaan over aansprakelijkheidskwesties. Een ander risico betreft de (verkoop)waarde van uw bedrijf. Want wat is die waarde wanneer u voor een belangrijk deel met ZZP’ers werkt?

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking met andere partijen, voor outsourcing of co-creatie, brengt voordelen, maar ook risico’s met zich mee. Denk aan kwaliteitsverlies, imagoschade of conflicten over aansprakelijkheid of intellectueel eigendom.

Mondige en kritische klanten

De mening van klanten over u verspreidt zich via de sociale media sneller dan ooit. Wanneer u tekort schiet, kunt u niet alleen rekenen op claims, maar ook op veel negatieve aandacht. Bent u voorbereid op dergelijke bedreigingen voor uw imago?

Ons doel

Van Lanschot Chabot bewaakt de continuïteit van uw bedrijf op alle risicogebieden:

Bedrijfsrisico’s

Denk aan algemene risico’s als brand of diefstal. Maar ook aan falende ICT-systemen, slecht betalende debiteuren en aansprakelijkheidsclaims. Een te hoog verzuim, bijvoorbeeld als gevolg van werkdruk of reorganisatie, kan uw continuïteit eveneens in gevaar brengen.

Ondernemersrisico’s

Hierbij gaat het om alle risico’s die u als ondernemer of bestuurder zelf loopt, zoals ziekte, pensioeninkomen, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Personeelsrisico’s

Dit omvat alle risico’s en voorzieningen die uw medewerkers betreffen. Van ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid tot aansprakelijkheid en pensioenregelingen.

Onze aanpak

Wij verkennen, voorkomen en verzekeren.
In die volgorde.

Verkennen: de Risicoscan

Om bewust te worden van de mogelijke risico’s hebben we de Risicoscan ontwikkeld. De Risicoscan brengt een veertigtal risico’s in kaart voor uw bedrijf, het personeel en de ondernemer(s) zelf. En geeft ook aan of het gaat om een gering, matig of groot risico.

Voorkomen: uw risicomanager weet hoe

Op grond van de Risicoscan kunt u, samen met uw persoonlijke risicomanager, bepalen welke risico’s u kunt verkleinen of voorkomen. En welke u wilt verzekeren.

Verzekeren: zonder verrassingen

Uw risicomanager zorgt voor maatwerk, zonder dubbele of ontbrekende verzekeringen. En dankzij onze jaarlijkse polis- en premiecheck blijft uw risico-aanpak altijd up-to-date.

Wij bieden u

Transparante kosten

Kosten mogen nooit een verrassing zijn. Van Lanschot Chabot maakt een duidelijk onderscheid tussen advieskosten en verzekeringspremie. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Zekerheid en continuïteit

Van Lanschot Chabot is bijna 250 jaar actief in de markt voor verzekerbare risico’s. Onze adviseurs zijn hierin volledig gecertificeerd en bieden u alle zekerheid en continuïteit die u van ons mag verwachten.