Weet u welke risico’s uw zorginstelling loopt?

Houdt uw organisatie volgens u met alle risico’s rekening? Of geven de onderstaande vijf trends u toch te denken? Reden genoeg om eens te praten met onze risicomanager zorg.

Wat zien onze Risicomanagers in de zorg?
5 trends & risico’s

Zeer beperkte financiële buffers

In de zorg is sprake van zeer beperkte buffers om eventuele calamiteiten op te vangen. Hoeveel risico kan uw organisatie op dit moment dragen?

Grotere afhankelijkheid technologie

De forse toename van technologische mogelijkheden in de zorg, zoals ‘zorg in de huiskamer’ maakt organisaties steeds afhankelijker van de stabiliteit en kwaliteit van hun technologie. Hoeveel financiële ruimte hebt u als de technologie u even in de steek laat?

De mondige patiënt

Uw patiënt of bewoner is steeds beter en makkelijker op de hoogte en geeft dat ook duidelijk aan. In hoeverre maakt u een inschatting van de toename van klachten of aansprakelijkheidsclaims door uw patiënten of bewoners?

Imago komt te voet en gaat te paard

Het imago van uw organisatie is enorm belangrijk. Zeker nu de zorg (deels) geprivatiseerd is en de klant op zoek kan naar de beste aanbieder. Positieve en -vooral- negatieve ervaringen zijn in de (sociale) media onderwerp van gesprek. De transparantie is groot en medische missers staan sinds 1 juni 2012 ook online. Hoe werkt uw organisatie aan het opbouwen en behouden van een goed imago? En wat doet u als het mis gaat?

Bestuurders in de zorg onder een vergrootglas

Steeds vaker worden zorgbestuurders aangesproken op ‘behoorlijk bestuur’. In welke mate beheerst u de risico’s rondom dit onderwerp?

Wij kennen uw risico's

Van Lanschot Chabot gelooft in durf en ondernemerschap.
Onze adviseurs begrijpen waar het u om gaat en kennen de markt.

Ons doel

Van Lanschot Chabot bewaakt de continuïteit van uw zorginstelling op alle risicogebieden:

Personeelsrisico’s

Dit omvat alle risico’s en voorzieningen die uw medewerkers betreffen. Van ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid tot pensioenregelingen.

Ondernemersrisico’s

Hierbij gaat het om alle risico’s die u als ondernemer of bestuurder zelf loopt, zoals ziekte, pensioeninkomen, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Bedrijfsrisico’s

Denk aan brand, waterschade, storingen in computers of medische apparatuur, besmettingsgevaar, diefstal, schade aan bedrijfsauto’s, aansprakelijkheid en andere schaderisico’s.

Onze aanpak

Wij verkennen, voorkomen en verzekeren.
In die volgorde.

Verkennen: de Risicoscan

Om bewust te worden van de mogelijke risico’s bieden we de Risicoscan. Het brengt een veertigtal risico’s in kaart en de mate van risico voor uw zorginstelling, het personeel en directie.

Voorkomen: uw risicomanager weet hoe

Op grond van de Risicoscan kunt u, samen met uw persoonlijke risicomanager, bepalen welke risico’s u kunt verkleinen of voorkomen. En welke u wilt verzekeren.

Verzekeren: zonder verrassingen

Uw risicomanager zorgt voor maatwerk, zonder dubbele of ontbrekende verzekeringen. En dankzij onze jaarlijkse polis- en premiecheck blijft uw risico-aanpak altijd up-to-date.

Wij bieden u

Transparante kosten

Kosten mogen nooit een verrassing zijn. Van Lanschot Chabot maakt een duidelijk onderscheid tussen advieskosten en verzekeringspremie. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Zekerheid en continuïteit

Van Lanschot Chabot is bijna 250 jaar actief in de markt voor verzekerbare risico’s. Onze adviseurs zijn hierin volledig gecertificeerd en bieden u alle zekerheid en continuïteit die u van ons mag verwachten.