Per 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd in één financieringsregeling.

Vanaf dat moment heeft u de keuze om de totale WGA-lasten bij het UWV te financieren of zelf de totale financiering te regelen door middel van eigenrisicodragerschap (ERD). Deze keuze moet u voor 1 oktober 2016 maken!

Wijzigingen in wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid volgen elkaar razendsnel op. Het is van belang dat u zich bewust bent van de risico’s die deze wijzigingen met zich meebrengen voor uw bedrijfsvoering. Van Lanschot Chabot adviseert u graag over een tijdige en bewuste keuze op het gebied van WGA.

Er kleven grote financiële belangen aan deze wetswijziging voor u als werkgever. Van Lanschot Chabot adviseert dat iedere werkgever hier een bewuste keuze in moet maken. Deze keuze maak je door het verkrijgen van inzicht in de keuzemogelijkheden en de gevolgen hiervan. We helpen u graag met het aanbieden van ons WGA-onderzoek waardoor u de best passende financiering kunt kiezen voor uw organisatie.

De veranderingen hebben ook impact op de financiering van de WGA in 2016. Wanneer u reeds via het UWV WGA-lasten financiert, zijn de veranderingen beperkt. Maar let op: Wanneer u op dit moment eigenrisicodrager bent en in 2016 overstapt naar financiering via het UWV, betaalt u als grote werkgever alleen een minimale premie van 0,11% (en geen andere kosten, mits uw huidige WGA ERD-verzekering het uitlooprisico dekt).

Alle WGA- staartlasten kunt u bij eigenrisicodragerschap vanaf 2017 bij het UWV achterlaten. Dit zijn (potentiële) WGA-uitkeringslasten die zijn ontstaan vóór 1 januari 2017 (of datum ingang ERD als dit na 1 januari 2017 is).Hoe nu verder?

Gezien deze wetswijziging adviseren wij om een bewuste keuze te maken en daarbij maakt het niet uit of u op dit moment bent aangesloten bij het UWV of dat u eigen risicodrager bent. De keuze uit het verleden telt niet meer door de wetswijziging en u dient hier een nieuw besluit in te nemen. Vanuit Van Lanschot Chabot adviseren wij u goed te overwegen welke keuze u gaat maken:

  • U blijft bij het UWV
  • U keert terug naar het UWV;
  • U handhaaft uw huidige verzekering;
  • U stapt over naar een andere verzekeraar
  • U stapt over naar een andere vorm van eigenrisicodragerschap

Welke keuzes kunt u maken?

Als werkgever heeft u twee keuzes. U kunt de financiering van de WGA via het UWV laten lopen of u kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Het eigenrisicodragerschap houdt in dat u geen premie meer afdraagt aan De Belastingdienst maar dat u ervoor kiest om dit risico onder te brengen bij een verzekeraar of een garantsteller. U kunt hier dus een keuze in maken. Geen bewuste keuze kan grote financiële gevolgen hebben. De toekomstige keuze wordt ook bepaald op basis van hoe u momenteel uw WGA lasten gefinancierd heeft.

Wat u ook kiest, doe het bewust en weloverwogen. Wij helpen u er graag bij.

Wat kan Van Lanschot Chabot voor u betekenen?

  • Kennissessies interne organisatie

Wij informeren uw interne organisatie graag over de financiële en beleidsmatige impact van deze nieuwe stelselaanpassingen.

  • Vooronderzoek WGA-vast, -flex en ziektewet

Welke financiering past het best bij uw organisatie? De omvang van de arbeidsongeschiktheidsrisico’s worden voor u in beeld gebracht met de gevolgen ervan in 2017 en daarna.

  • Preventie-advies

Daarnaast komt de focus meer te liggen op het voorkomen van WGA instroom. Preventie en re-integratiebegeleiding tijdens het eerste ziektejaar is van cruciaal belang om grip te krijgen op de WGA instroom.

Wij bieden u

Financiële en HRM inzichten

In de rapportage wordt niet alleen de financiële kant belicht maar er wordt ook aandacht besteed aan het HRM domein

Concrete hulp door specialisatie

Wij geven ondersteuning in de uitvoering van uw keuze. Bovendien kent Van Lanschot Chabot een gespecialiseerde afdeling op het gebied van Zorg en Inkomen.